การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง
 ชื่อผู้แต่งดาวเดียวดาย
 สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า175 หน้า
 ราคาปก175 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 เรื่องเล่าของผู้ป่วยจิตเวชโรคซึมเศร้าซึ่งมีผู้ป่วยมากเป็นอันดับที่ 3 ของโรคที่คุกคามคนทั่วโลก หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับลักษณะโรค อาการ สมมุติฐานของโรค วิธีการป้องกันและการรักษา ผู้ประพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยเองเล่าว่าตนเองเป็นคนอ่อนไหวไม่มีหลักการ ทำธุรกิจก็ไม่สำเร็จ ชีวิตครอบครัวก็ล้มเหลว การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาเมื่อผู้ประพันธ์เป็นผู้ป่วยในโครงการจิตบำบัด จะเห็นได้ว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มีจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและสังคมไม่เข้าใจเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำเพียงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำ หนังสือเล่มนี้เป็นสารคดีแนวใหม่ที่น่าสนใจเป็นทั้งประสบการณ์และคำแนะนำมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วย ผู้ที่ยังไม่รู้ตัวว่าผู้ป่วย และผู้อ่านทั่วไปซึ่งอาจมีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีภาษาวิชาการแพทย์แทรกอยู่บ้างเล็กน้อย การเรียบเรียงสอดคล้องกับเรื่อง ถ้อยคำมีวรรณศิลป์และสะเทือนอารมณ์ ดังนั้น นอกเหนือจากการเล่าเรื่องแล้วยังสื่ออารมณ์และความรู้สึกที่ประณีตงดงามถึงผู้อ่านด้วย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 432 ครั้ง