การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย
 ชื่อผู้แต่งประชาคม  ลุนาชัย
 สำนักพิมพ์อินสปายร์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า304 หน้า
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือสารคดีเชิงท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่น่าสนใจมากและน่าท่องเที่ยวเพราะมีธรรมชาติสวยงาม อุดมสมบูรณ์ทั้งภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาหลายพันปี ในอดีตเคยตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศต้องแตกแยกเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ แต่ชาวเวียดนามในปัจจุบันจึงสามัคคีกลมเกลียวกันดี ตระหนักรู้พิษภัยของความแตกแยกและสงครามจึงขยันขันแข็ง ต่างมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนาประเทศทำให้เวียดนามก้าวขึ้นมาเป็นประเทศแนวหน้าในอาเซียน หนังสือเรื่องนี้ จึงแสดงว่าผู้แต่งมิใช่นักท่องเที่ยวโดยทั่วแต่มีความรู้กว้างขวางทั้งทางประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีไทย อีสาน และเวียดนาม มีความเข้าใจจริง ใช้ภาษาที่มีวรรณศิลป์ อ่านเข่าใจง่าย 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 424 ครั้ง