การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือกาหลมหรทึก
 ชื่อผู้แต่งปราปต์
 สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า213 หน้า
 ราคาปก175 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือนวนิยายสืบสวนสอบสวนที่กล่าวถึงแผนฆาตกรรมที่ถูกประจงสร้างขึ้นอย่างวิจิตรซับซ้อน โดยประสานศาสตร์แห่งการวางแผนในวัน เวลา และสถานที่ ที่แน่นอน และศิลป์แห่งความเข้าใจในโคลงกลบทโบราณอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนำไปสู่การไขปริศนาของ “สาร” ที่ฆาตกรต้องการประกาศให้สังคมรับรู้  การดำเนินเรื่องน่าติดตาม ผู้ประพันธ์สามารถปลุกความฉงนสนเท่ห์ให้ผู้อ่านร่วมเดินทางไปสู่การคลี่คลายปมอันเป็นต้นเหตุได้ตลอดเรื่อง นอกจากนี้ ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้เชิงประวัติศาสตร์สังคมเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศของสงครามมหาเอเชียบูรพาได้อย่างกลมกลืน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 537 ครั้ง