การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือคง/กระ/พัน/ชาตรี
 ชื่อผู้แต่งประชาคม  ลุนาชัย
 สำนักพิมพ์ณ ดา สำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า287 หน้า
 ราคาปก225 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 เรื่องราวของชีวิตที่ถูก “ชะตากรรม” ผลักไสให้ต้องหลีกลี้ออกไปจากวิถีชีวิตปกติของชาวชนบท ถึงแม้จะไม่ร่ำรวยหรือสุขสบายนัก แต่ก็สามารถประกอบสัมมาอาชีวะ และดำเนินชีวิตไปได้ตามอัตภาพ หากชีวิตของตัวเอกในนวนิยายกลับต้องเผชิญกับ “ภัย” ที่ตนมิได้ปรารถนาจะ “ผจญ” ต้องเลือกระหว่างหลีกหนีหรือต่อสู้ อยู่ข้างกฎหมายหรือไปอยู่ฝ่ายตรงข้าม จะยึดถือน้ำมิตรหรือยอมเป็นผู้ทรยศหักหลังเพื่อน จะทรนงในศักดิ์ศรีหรือยอมกลืนเลือด จะล้างแค้นหรือปลดปล่อยละวาง ผู้ประพันธ์ได้พาตัวละครก้าวผ่านจุดหักเหหลายครั้งหลายครา และพร้อมกันก็นำผู้อ่านติดตามพวกเขาเข้าสู่เส้นทางชีวิตที่ผิดแผกแตกต่าง ให้ได้ร่วมรับรู้ความเป็นจริงของชีวิตหลากหลายรูปแบบ ได้สัมผัสความคิดของตัวละครที่เปลี่ยนแปร เติบโตขึ้นตามเวลาและประสบการณ์ จนกระทั่งถึงบทสุดท้ายที่ตัวละครเอกต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ในที่สุดผู้อ่านก็ได้ตระหนักว่า วิถีชีวิตของคนเรานั้น แม้จะถูกโชคชะตาหรือผู้อื่นผลักดันจนต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกตัดสินใจ ยังเป็นสิทธิ์ของเราเสมอ อีกทั้งคุณค่าหรือความดีงามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง หรือความซื่อสัตย์ ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินจากสายตาของสังคม หากอยู่ที่ความเชื่อมั่นอย่างจริงใจของบุคคล ผู้นั้นเอง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 536 ครั้ง