การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือจดหมายรักจากหิ่งห้อย
 ชื่อผู้แต่งไพวรินทร์ ขาวงาม
 สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า84 หน้า
 ราคาปก135 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือกวีนิพนธ์ จดหมายรักจากหิ่งห้อยเป็นเสมือนบันทึกเรื่องราวการเดินทางของหิ่งห้อย ซึ่งมีนัยเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่งระหว่างเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบัน แต่งด้วยฉันทลักษณ์บทกลอนที่สื่อความผ่านถ้อยคำอันเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยอรรถรสและความลุ่มลึกที่สัมผัสได้ในแต่ละวรรค
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 544 ครั้ง