การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558

เมฆมิถุนายน

 ชื่อหนังสือเมฆมิถุนายน
 ชื่อผู้แต่งสวรรค์ แสงบัลลังค์
 สำนักพิมพ์ฟอร์แมท แอสโซซิเอทส์ 
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า111 หน้า
 ราคาปก140 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือกวีนิพนธ์ที่นำเสนอวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย สภาพปัญหาสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ที่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกสาระและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ มีการสรรใช้ถ้อยคำได้อย่างลงตัวช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงจุดมุ่งหมายของเนื้อหาได้โดยง่าย
  
  
  
  
  
 

อ่านทั้งหมด 1941 ครั้ง