การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558

สายลมบุพกาล

 ชื่อหนังสือสายลมบุพกาล
 ชื่อผู้แต่งลอง จ้องรวี
 สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า163 หน้า
 ราคาปก150 บาท
 สาระสังเขป                                                                                  
 สายลมบุพกาล เป็นบทร้อยกรองที่ถ่ายทอดมุมมองของกวีที่มีต่อโลก สังคม และวิถีชีวิต จากความทรงจำ ความประทับใจ และอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอย่างมีจินตนาการของผู้ประพันธ์ เพื่อสะท้อนภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงามของท้องถิ่น ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกคติข้อคิดที่คมคายลึกซึ้งผ่านการสรรใช้ถ้อยคำและสำนวนโวหารได้อย่างไพเราะ
  
  
  
  
  
 

อ่านทั้งหมด 479 ครั้ง