การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือชายแปลกหน้าในถ้อยคำนึง
 ชื่อผู้แต่งจรรยา  อำนาจพันธุ์พงศ์
 สำนักพิมพ์ลายแฝด สำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า229 หน้า 
 ราคาปก170 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือรวมเรื่องสั้นแนวขนบ จำนวน 14 เรื่อง ที่สะท้อนภาพความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นกับชาวมุสลิม จากการกระทำของกลุ่มผู้ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแบ่งกลุ่มของชาวมุสลิมด้วยกันเอง และการละเลยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนในชุมชน ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวด้วยท่วงทำนองการประพันธ์แนวสีสันท้องถิ่นอย่างมีวรรณศิลป์ โดยชี้ให้บุคคล ชุมชน และสังคม ได้ตระหนักถึงสันติภาพของมนุษย์ ซึ่งยังคงเป็นเรื่องอุดมคติ เพราะทางออกของปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยยังคงลางเลือน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 458 ครั้ง