การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเรื่อง ผม เล่า
 ชื่อผู้แต่งจำลอง  ฝั่งชลจิตร
 สำนักพิมพ์แมวบ้านสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า207 หน้า
 ราคาปก190 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือรวมเรื่องสั้น 9 เรื่อง จำลอง ฝั่งชลจิตร เล่าเรื่องด้วยมุมมองของบุรุษที่ 1 ทุกเรื่อง อันเป็นกลวิธีที่ทำให้ความเป็นเรื่องแต่งพร่าเลือนราวกับเป็นเรื่องจริงที่ผู้เขียนประสบพบมาด้วยตนเองแล้วนำมาเล่าสู่ผู้อ่าน “ผม” -ผู้เล่าเรื่องแต่ละเรื่องมีความหลากหลาย ต่างวัย ต่างสถานะ ต่างบุคลิก ในสังคมชนบท สังคมเมือง ในเขตแดนไทย และในต่างแดน ราวกับเป็นสารคดีชีวิตบุคคลหรือสารคดีรายงานเหตุการณ์ มีทั้งตื่นเต้น สลดใจ ชวนครุ่นคิด เป็นเรื่องราวที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันที่ทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผู้เขียนเล่าให้เป็นเรื่องสามัญธรรมดาอย่างเรียบง่าย ชวนให้ติดตาม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 528 ครั้ง