การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือใคร ๆ ก็ชอบข้าวเกรียบ
 ชื่อผู้แต่งขัตติยดา  ไชยโย
 สำนักพิมพ์คิดส์บวก
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า16 หน้า 
 ราคาปก55 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 469 ครั้ง