การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558

ช้างน้อยน่ารัก

 ชื่อหนังสือช้างน้อยน่ารัก
 ชื่อผู้แต่งบุบผา  เรืองรอง
 สำนักพิมพ์ประภาคารพับลิชชิ่ง 
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า24 หน้า
 ราคาปก125 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

อ่านทั้งหมด 467 ครั้ง