การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสืออะไรอยู่ในอากาศ (ชุดไดโนน้อยรักษ์โลก)
 ชื่อผู้แต่งมณิศา  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
 สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก95 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 451 ครั้ง