การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ เป็นแบบนี้ก็ดีดี๊ดี It's Happy This Way
 ชื่อผู้แต่งรัตนา  คชนาท
 สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า16 หน้า 
 ราคาปก95 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 436 ครั้ง