การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือลุงโทนกับปืน
 ชื่อผู้แต่งปรีดา  ปัญญาจันทร์
 สำนักพิมพ์คิดส์บวก
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า24 หน้า 
 ราคาปก95 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 413 ครั้ง