การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ ไก่ไข่
 ชื่อผู้แต่งรัตนา  โพธิรัชต์
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า52 หน้า
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 433 ครั้ง