การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก
 ชื่อผู้แต่งชิด  ชยากร
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า88 หน้า
 ราคาปก88 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของเหล่านกกรงหัวจุกที่มีเสียงร้องไพเราะ จึงถูกคนจับมาขังกรงเพื่อประชันเสียงร้องหวังเงินรางวัล การดำเนินเรื่องผ่านตัวละครเอก คือ บุญรอด ตั้งแต่ฟักไข่จนเติบโตเป็นนกรุ่นหนุ่ม จนกระทั่งเผชิญวิกฤติและพลัดพรากจากครอบครัว แต่ด้วยความรักความอบอุ่นในครอบครัวและมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆ นกด้วยกัน ทำให้บุญรอดสามารถกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้งอย่างปลอดภัย ผู้ประพันธ์ผูกปมและขมวดปมของเรื่องอย่างเข้มข้น การคลี่คลายเรื่องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล และสร้างความสนใจให้ชวนติดตาม สอดแทรกข้อคิดด้านการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 578 ครั้ง