การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือต้นไม้นี้มีชื่อว่า "ความสุข"       (The Tree of Happiness)
 ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์  ศรีปริญญาศิลป์
 สำนักพิมพ์บิ๊กแบร์บุ๊กส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า72  หน้า
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือที่บอกเล่าถึงวิธีการบ่มเพาะความสุขให้เกิดขึ้นในใจของคนเราแบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และรู้จักที่จะดูแลตนเองให้มีความสุข ทั้งการแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง และความเข้าใจสัจธรรมของชีวิตยามเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ โดยสามารถทำใจให้ยอมรับได้ทั้งสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในแต่ละวันของชีวิต
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 441 ครั้ง