การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือร่มไม้หนึ่งซึ่งเราตัวเล็ก
 ชื่อผู้แต่งปันนารีย์
 สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า171 หน้า
 ราคาปก150 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวมิตรภาพในวัยเยาว์ของเด็กๆ ทั้งชายหญิงที่อาศัยอยู่ในชนบท ผ่านตัวละครหลัก คือ เด็กชายเข้มแข็ง มีเพื่อนสนิทคือประวีณ ซึ่งมีปู่แสนเป็นผู้เลี้ยงดู ปู่แสนเล่าเรื่องต้นไม้ใหญ่ให้เข้มแข็งและประวีณฟังจนทั้งคู่เกิดความรักความผูกพันกับต้นไม้ใหญ่นั้น ผู้ประพันธ์สอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับความรักความผูกพันกับธรรมชาติและต้นไม้ ความรักความอบอุ่นในครอบครัว มิตรภาพระหว่างเพื่อนและคนรอบข้าง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน การสร้างความหวัง กำลังใจ การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาแห่งชีวิต และเป้าหมายในอนาคต
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1028 ครั้ง