การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเพลงของโลกและของเรา
 ชื่อผู้แต่งศุภาศิริ  สุพรรณเภสัช
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า 256 หน้า
 ราคาปก 190 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 407 ครั้ง