การประกวดหนังสือดีเด่น
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลาด
 ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์  วิหวา
 สำนักพิมพ์บันบุ๊คส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า 272 หน้า
 ราคาปก 265 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 390 ครั้ง