การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพระเตมีย์  พระมหาชนก  และสุวรรณสาม
 ชื่อผู้แต่งโอม  รัชเวทย์
 สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า145 หน้า
 ราคาปก169 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 334 ครั้ง