การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือมะม่วงกับมาม่า
 ชื่อผู้แต่งวิศุทธิ์  พรนิมิตร
 สำนักพิมพ์บันบุ๊คส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก450 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 398 ครั้ง