การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือชุดเณรแก้วกับน้อยไชยาผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน อัศจรรย์ร่างกาย 
 ชื่อผู้แต่งสวนโมกข์กรุงเทพ
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า195 หน้า
 ราคาปก148 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 394 ครั้ง