การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558

วิถีธรรมตามรอยพ่อ

 ชื่อหนังสือวิถีธรรมตามรอยพ่อ
 ชื่อผู้แต่งปรีดา  ปัญญาจันทร์
 สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า151 หน้า
 ราคาปก -
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 

อ่านทั้งหมด 685 ครั้ง