การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือจดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร
 ชื่อผู้แต่งพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน  รังสิพราหมณกุล) และคณะ
 สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า340 หน้า 
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 373 ครั้ง