การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุมาตรา-ชวา-บาหลี
 ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 สำนักพิมพ์แสงดาว
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า189 หน้า
 ราคาปก650 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 382 ครั้ง