การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือหน้าพระลานไม่นานนี้ WHERE I WAS THERE
 ชื่อผู้แต่งลูกไม้
 สำนักพิมพ์บันบุ๊คส์
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก175 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 420 ครั้ง