การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือบ้านแสนสุข
 ชื่อผู้แต่งเกวลิน  ชุ่มช่างทอง
 สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า15 หน้า
 ราคาปก120  บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 422 ครั้ง