การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2525

สมุดภาพลายไทย ชุด สัตว์หิมพานต์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สวรรยา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ประสงค์ พวงดอกไม้
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ รวมสาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2524
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1170 ครั้ง