การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2525

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กิตติวรรณ สันตกุล และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ยรรยง โอฬารระชิน และม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อักษรสัมพันธ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2524
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 922 ครั้ง