การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2525

วิวัฒนาการบอนสี

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วิรัช รัตนตยาธิคุณ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุนทร ปลืมรุง่โรจน์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ วิคเตอรี่ เพาเวอร์ พอยท์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2524
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1218 ครั้ง