การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2526

ต้นไม้มีเพื่อน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุเทพ จิตรรื่น
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วีระ มณีรัตนพร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ศึกษาพร
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2525
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 974 ครั้ง