การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2526

พระที่นั่งวิมานเมฆ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ธนาคารทหารไทย และ ธงทอง จันทรางศุ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม กิตติวรรณ สันตกุล และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน จีรภักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อักษรสัมพันธ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2525
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1084 ครั้ง