การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2526

บ้านในฝัน ฉบับที่ 13

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ บริษัท ฮุคเพรส แอนด์ ดี ไซน์ จำกัด และ ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม วรวุฒิ สุอมรรัตนกุล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน จีรภักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อักษรสัมพันธ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2525
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 908 ครั้ง