การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2527

ก ข ขับขาน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวีระศักดิ์ขุขันธิน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ประคองกูล พงษ์ไพบูลย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ ก.ไก่
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2526
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 2387 ครั้ง