การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2527

พระอาทิตย์พักร้อน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อรุณรัตน์ วิวรรธนะเดช
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เมืองไทย บุษมาโร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนา จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2526
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 950 ครั้ง