การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือบ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
ชื่อผู้แต่งระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี  และคณะ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า331 หน้า
ราคาปก580 บาท
  คำนิยม
     คนไท คือกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกับพวกเราในเมืองไทย แต่คนไทยน้อยคนที่ทราบเรื่องราวที่น่าสนใจและควรรู้ คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปศึกษาและบันทึกเรื่องราวของชาวไท ๖ กลุ่ม คือ ไทพาเก  ไทคำตี่  ไทคำยัง  ไทตุรุง  ไทอ้ายตอน  และไทอาหม  ทำให้ได้รับองค์ความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งทำให้ชาวไทต้องพากันทิ้งถิ่นฐานจากรัฐฉานในพม่าเข้าไปอยู่ในรัฐอัสสัมและรัฐอรุณาจัลประเทศของอินเดีย วิถีชีวิตของชาวไทเหล่านี้ช่วยให้คนไทยเห็นภาพอดีตของอาณาจักรสยาม  ทั้งเรื่องการเลือกถิ่นที่อยู่  การสร้างบ้านเรือน  ศิลปะแขนงต่างๆ ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมด้านต่างๆ อาทิ เรื่อง อาหาร ภาษา และการทำมาหากิน
    ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีสีสัน มีชีวิตชีวา และภาพประกอบเหมาะสมกับเรื่อง หนังสือสารคดี เรื่อง บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย ของ ระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี และคณะ  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 505 ครั้ง