การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือมันยากที่จะเป็นมลายู
ชื่อผู้แต่งศรยุทธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า289 หน้า
ราคาปก580 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมลายูในสามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และเสนอความเป็นจริงจากมุมมองและความรู้สึกของผู้ประพันธ์และผู้คนที่เล่าทุกข์สุขให้ฟัง  การรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มีประโยชน์แก่ทั้งผู้ศึกษาและคนไทยทั้งหลายเพราะล้วนแต่อยู่ในแผ่นดินเดียวกัน วิธีการนำเสนอแบบเล่าเรื่องทำให้เข้าใจง่าย  แม้ว่าผู้ประพันธ์จะศึกษาค้นคว้าจากเอกสารจำนวนมากแต่งานภาคสนามช่วยให้ได้ความจริงจากผู้คนได้ชัดเจน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 306 ครั้ง