การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือลายสลักอักษรา
ชื่อผู้แต่งกฤษณา  อโศกสิน
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า644 หน้า
ราคาปก400 บาท
 สาระสังเขป 
    หนังสือที่นำเสนอประวัติของผู้ประพันธ์ขนานกันไปกับประวัติบุคคลในวงวรรณกรรมร่วมสมัย บุคคลอื่นๆ และเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งร้อยโยงทุกชีวิตไว้ในกระแสธารเดียวกัน  ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีของนวนิยายนำเสนอเรื่องใช้ลีลาการเขียนและภาษาที่มีเอกลักษณ์ได้อย่างละเมียดละไมมีชีวิตชีวา
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 358 ครั้ง