การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือวรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้
ชื่อผู้แต่งรศ.ประพนธ์  เรืองณรงค์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า404 หน้า
ราคาปก320 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่เป็นงานศึกษาค้นคว้าของผู้ประพันธ์ เนื้อหานำเสนอวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องราวของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ ตลอดจนภาษาถิ่นใต้ในแง่มุมต่างๆ  เช่น  ลักษณะภาษา  คำยืม  สำนวนความเปรียบในภาษาถิ่นใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจภาษาถิ่นมากยิ่งขึ้น 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 406 ครั้ง