การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ
ชื่อผู้แต่งวีรพร  นิติประภา
สำนักพิมพ์ มติชน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า421 หน้า
ราคาปก340 บาท
  คำนิยม
 

   พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ  ของ  วีรพร  นิติประภา นำเสนอเรื่องราวครอบครัวชาวจีนอพยพที่เข้ามาเมืองไทยราวหนึ่งศตวรรษที่แล้ว ด้วยความหวังที่จะแสวงหา “บ้าน” ทั้งในความหมายทางกายภาพคือสถานที่ และบ้านในฐานะพื้นที่ทางจิตใจและอารมณ์ความรู้สึก  การต่อสู้ดิ้นรนของตัวละครแต่ละรุ่นในครอบครัวใหญ่ถูกเล่าคู่ขนานไปกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความรักของตัวละครทำให้ต้องระหกระเหิน พลัดพราก เจ็บปวดและไร้ทางออก แต่ยังไม่สิ้นหวัง หตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คือเรื่องเล่าแห่งความทรงจำ  จึงมีทั้งเรื่องที่เลือกจะเล่าเรื่องที่เลือกจะเลือน และเรื่องที่เลือกจะลืมประวัติศาสตร์จึงแหว่งวิ่นและคลุมเครือเช่นเดียวกับความทรงจำที่ไม่ปะติดปะต่อและไม่ครบถ้วน  ประวัติศาสตร์จากมุมมองของปัจเจกบุคคลในนวนิยายเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ทางความรู้สึกของยุคสมัยและเป็นเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ของบุคคลที่อาจแตกต่างจากประวัติศาสตร์ของภาครัฐ ผู้ประพันธ์ให้ความสำคัญกับเกร็ดของอดีตแต่ละยุคสมัย  รายละเอียดของฉากและบรรยากาศรวมทั้งอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ ผู้คนต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แต่ละช่วง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ไม่เพียงเกิดภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นความตกต่ำหรือความว่างเปล่าทางความรู้สึกของผู้คนด้วยเสน่ห์อีกประการหนึ่งของนวนิยายเรื่องนี้ คือการสอดแทรกเรื่องราวของอาหาร  บทเพลง และรายละเอียดของพืชพันธุ์และธรรมชาติซึ่งสร้างอรรถรสในการอ่านให้มากยิ่งขึ้น
    ด้านกลวิธีการประพันธ์  มีความโดดเด่นด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ในการเล่าเรื่องโดยใช้ขนบ การเล่านิทานที่ผู้ใหญ่เล่าให้เด็กฟัง  การปรับใช้รูปแบบนิทานที่มีลักษณะมหัศจรรย์เหนือจริงมาใช้ในนวนิยายทำให้เรื่องเล่าที่มีโครงเรื่องขนาดใหญ่  ตัวละครจำนวนมากในช่วงเวลายาวนานหลายชั่วคน ชวนติดตาม  การเล่าเรื่องหลากหลายมุมมองทั้งมุมมองของคน  มุมมองของแมว  และมุมมองของสิ่งที่ไม่ใช่คนทำให้ชวนฉงน ท้าทายให้ผู้อ่านหาคำตอบและค้นหาการคลี่คลายของเรื่อง  ความโดดเด่นด้านศิลปะการใช้ภาษา ผู้ประพันธ์มีท่วงทำนองเขียนและลีลาภาษาเฉพาะตน มีศักยภาพในการใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบและการพรรณนาทำให้นวนิยายเรื่องนี้อ่านได้หลายระดับ ทั้งระดับการอ่าน  เพื่อความสนุกสนาน และการอ่านเพื่อครุ่นคิดและตั้งคำถาม
    ด้วยคุณสมบัติและความโดดเด่นดังกล่าวข้างต้นนวนิยายเรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ ของ วีรพร  นิติประภา  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนวนิยาย ประจำปี พ.ศ. 2560

  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 493 ครั้ง