การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือชีวิตของประเทศ
ชื่อผู้แต่ง วิศณุ  เครืองาม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า2 เล่ม
ราคาปก690 บาท
สาระสังเขป 
    นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ นำเสนอเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  “ใหม่” ชายผู้เกิดในวันสมโภชพระมหานครเมื่อพ.ศ. 2325 ได้ใช้วิชาการแพทย์ที่ร่ำเรียนจากบิดา ช่วยเหลือผู้คนจนเป็นที่กล่าวขวัญถึงแม้ต้องเผชิญอุปสรรคทั้งเรื่องความรักและถูกกลั่นแกล้ง แต่เขาก็ก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยการยึดมั่นในความดีและประพฤติตนให้เป็นหลักพึ่งพิงของผู้คนรอบข้าง  เมื่อต้องประสบเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายของบ้านเมือง  เขาสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเข้าใจว่าทุกชีวิตต่างมีความสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ “ชีวิตของประเทศ”  ความโดดเด่นของนวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่การนำข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาใช้กับเรื่องแต่งได้อย่างแนบเนียน  ทั้งยังสอดแทรกประวัติชีวิตบุคคลสำคัญ  เกร็ดความรู้เรื่องต่างๆ อาทิ ความรู้ทางการแพทย์  อาหารการกิน  วรรณคดีไทย  ได้อย่างพอเหมาะ  ผู้อ่านจึงได้รับความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 370 ครั้ง