การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือทางบุญ
ชื่อผู้แต่งชมัยพร  มาลัยทัต
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า362 หน้า
ราคาปก245 บาท
สาระสังเขป
 
    นวนิยายนำเสนอเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆ ที่ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม  “โนรี” และ “สมหวัง” เป็นตัวแทนของชาวมุสลิม ผู้ศรัทธาที่ปรารถนาจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ของชีวิตให้ครบถ้วนตามอุดมคติสูงสุดของศาสนาอิสลาม   ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่ทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันทางความคิดของคนต่างรุ่น พวกเขายอมรับบททดสอบของพระผู้เป็นเจ้า ที่แฝงมาในรูปความสูญเสียและมรสุมชีวิตจนสามารถดำเนินรอยตามแนวทางที่พระเป็นเจ้าได้กำหนดไว้   นวนิยายเรื่องนี้มีคุณค่าที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจโลกทัศน์ วิธีคิดและวิถีชีวิตของชาวมุสลิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีฮัจย์ที่เป็นบทบัญญัติในศาสนาอิสลามซึ่งมุสลิมทุกคนต้องมุ่งสู่เส้นทางบุญนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าสำหรับชาวมุสลิมแล้ว เส้นทางนี้ไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางบุญแต่เป็นเส้นทางชีวิตที่ต้องเผชิญหน้าและฝ่าฟันทุกข์เพื่อไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจตนเอง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 435 ครั้ง