การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือทางจักรา
ชื่อผู้แต่งศิวกานท์  ปทุมสูติ
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า264 หน้า
ราคาปก249 บาท
  คำนิยม
    ทางจักรา ปรัชญนิยายกวีนิพนธ์ที่ประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์หลากหลายประเภททั้งกลอน กาพย์และโคลง  ผู้ประพันธ์สามารถเลือกใช้ฉันทลักษณ์มาสลับเรียงร้อยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวกับเนื้อเรื่อง ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ผู้ประพันธ์เลือกสรรนำมาร้อยกรองสัมผัสคำสัมผัสใจ ไพเราะ ละเมียดละไมแต่ทรงพลัง ค่อยค่อยสื่อจินตนาการและความคิดของกวีให้ไหลบ่าออกมาอย่างต่อเนื่องชัดเจนผ่านมุมมองของตัวละครสำคัญ ทั้งยังโดดเด่นด้วยการใช้ความเปรียบและสัญลักษณ์ ที่ให้จินตภาพและสื่อความหมายลึกซึ้งชวนครุ่นคิดติดตามตั้งแต่ชื่อเรื่องจนกระทั่งจบเรื่อง
     เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวการเดินทางและสัมพันธภาพที่งดงามของครูและศิษย์ที่ดำเนินไปกับกงล้อจักรยานและกงกรรมแห่งชีวิตบนทางจักรา ผู้ประพันธ์บรรจงถ่ายทอดเรื่องราวความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกที่ดำเนินไปสัมพันธ์กับชีวิต เวลา และฤดูกาล ได้แก่ (1) ปลายฤดูหนาว  (2) เข้าฤดูร้อน (3) สู่ฤดูฝน  และ (4) ฟากฤดูกาล  โดยแบ่งเป็นตอนย่อยๆ 45 ตอน  ผู้ประพันธ์ย้อนรำลึกเรื่องราวในอดีตเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ชีวิต และสิ่งที่ผ่านเผชิญในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นปัญหา ความเข้าใจสาเหตุแห่งปัญหา การแก้ไขและหลุดพ้นจากบ่วงแห่งปัญหาด้วยสติปัญญาทั้งภูมิโลกและภูมิธรรมของตัวละคร
    กวีนิพนธ์เรื่องนี้มิเพียงนำเสนอให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ผู้ประพันธ์ยังได้ชี้แนะทางออกหรือ แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างลุ่มลึกและคมชัดตามแนวคิดทางพุทธธรรม ผ่านกระแสความคิดและบทสนทนาโต้ตอบของตัวละครที่ลึกซึ้งและบริบูรณ์ด้วยความหมายมีนัยชวนขบคิด ตีความหมายได้หลายระดับ แสดงมุมมองด้านบวกอันเปี่ยมไปด้วยความหวัง การพินิจนัยแห่งชีวิตด้วยความเมตตาและความเข้าใจมนุษย์ ทรงคุณค่าในการจรรโลงใจ  หนังสือเรื่อง ทางจักรา  ของ  ศิวกานท์  ปทุมสูติ  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1152 ครั้ง