การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือบางคนอาจเดินสวนทางเราไป
ชื่อผู้แต่งบัญชา  อ่อนดี
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้าหน้า
ราคาปกบาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผู้เขียนได้พบเห็นและตั้งคำถามในมุมมองที่น่าสนใจถึงความหมายที่ซ้อนทับกับภาพที่เห็น  ด้วยวิถีชีวิตปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำได้ก้าวล่วงเข้ามาในชีวิต ทำให้ความคิดคำนึงของผู้คนแปรเปลี่ยนไป  เรามีเวลาให้กันน้อยลงและมีโลกส่วนตัวอันเงียบงันเพิ่มขี้น จนกลายเป็น
คนแปลกหน้าต่อกัน  ทั้งๆ ที่ “บางคนอาจเดินสวนทางเราไป และบางใครเราเพิ่งสวนทางมา”
 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 460 ครั้ง