การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสืออาคเนย์คะนึง 
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์  ติปยานนท์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้าหน้า
ราคาปกบาท
 คำนิยม
    อาคเนย์คะนึง  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้ประพันธ์นำประสบการณ์ชีวิตในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ไทย  เวียดนาม ลาว และมาเลเซีย มาสร้างสรรค์เป็นเรื่องสั้นแนวสัจนิยมและสัจนิยมมหัศจรรย์ จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งมีแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับความรักของมนุษย์ในมิติต่างๆ สารของเรื่องสั้นชุดนี้ที่ผู้ประพันธ์สื่อมายังผู้อ่านคือ แม้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จะมีสภาพภูมิศาสตร์ ตำนาน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทว่าดินแดนแห่งนี้ผูกพันเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน เอเชียอาคเนย์จึงเป็นดินแดนที่มีสายลมแห่งความรักรวยรินเป็นมนต์เสน่ห์ให้หวนคะนึงอย่างไม่เสื่อมคลาย ผู้ประพันธ์สามารถนำเกร็ดของเรื่องเล่าพื้นถิ่นมาผสมผสานกับจินตนาการสอดร้อยกับวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ยุคใหม่  ผู้ประพันธ์เล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ทำให้ผู้อ่านประหลาดใจและตราตรึงใจ ด้วยลีลาภาษา ที่สละสลวย งดงาม และมีอรรถรส
    เรื่องสั้นชุดนี้มีคุณค่าทางสังคม จุดประกายให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คน     ในเอเชียอาคเนย์ และตระหนักถึงความรักที่เติมเต็มชีวิตมนุษย์ 
    ด้วยเหตุนี้หนังสือเรื่อง อาคเนย์คะนึง  ของ อนุสรณ์  ติปยานนท์  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 394 ครั้ง