การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือสองอย่างห้า   
ชื่อผู้แต่งดมิตรี สุธมนต์
สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า99 หน้า
ราคาปก140 บาท
 สาระสังเขป 
    หนังสือรวมเรื่องสั้น จำนวน ๙ เรื่อง ผู้ประพันธ์ได้สร้างสรรค์เนื้อเรื่องที่มีรสชาติหลากหลาย ทั้งขบขัน เศร้า สะเทือนใจ ประหลาดใจ ด้วยกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจ  เรื่องสั้นทั้งหมดจบแบบพลิกความคาดหมายของผู้อ่าน และเสียดสีสังคมอย่างมีอารมณ์ขัน  ทำให้ผู้อ่านได้รับรสจากการอ่าน  พร้อมกับขบคิดและตระหนักในสาระที่เรื่องสั้นนำเสนอซึ่งสัมพันธ์กับสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบัน     
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 384 ครั้ง