การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ชื่อผู้แต่งเด็กหญิงติณณา  แดนเขตต์
สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า224 หน้า
ราคาปก189 บาท
 คำนิยม
    หนังสือที่บันทึกข้อเขียนของเด็กหญิงติณณา แดนเขตต์ หรือน้องตินติน อายุ 8 ปี ซึ่งเริ่มเขียนบันทึกความรู้สึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระองค์ประชวรและเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 บันทึกเรื่อง กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรและภาพประกอบจากความใสซื่อ และบริสุทธิ์ไร้เดียงสา ภายใต้ความรู้สึกความเศร้าและการเทิดทูนตามวัยและความคิดของเด็กคนหนึ่ง ดังประโยคที่ว่า “...ฉันเห็นรูปในหลวงบ่อยๆ ทุกรูปแขวนที่สูงๆ ถ้ารูปในหลวงมีชีวิตก็เหมือนในหลวงอยู่ทุกที่ของประเทศไทย ในหลวงเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเพราะพวกเราจะเอาเฉพาะรูปคนที่เรารักมาไว้ในบ้าน ถ้าบ้านที่ฉันไม่เคยเห็นว่ามีรูปในหลวงหรือเปล่า ฉันคิดว่าเขาต้องมีรูปในหลวงในใจแน่ๆ...” หนังสือกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  นับเป็นจารึกแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคของพระองค์และเป็นที่รวมใจของเด็กตลอดไป
   หนังสือเรื่อง กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ของ เด็กหญิงติณณา  แดนเขตต์  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดีสำหรับเด็ก อายุ 6 - 11 ปี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 733 ครั้ง