การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือช้างบุญ BOON
ชื่อผู้แต่งแสงเดือน "เล็ก" ชัยเลิศ
สำนักพิมพ์นามมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า49 หน้า
ราคาปก180 บาท
สาระสังเขป
 
   หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของ บุญ ลูกช้างที่ถูกพรากจากแม่ช้างด้วยฝีมือมนุษย์ บุญเป็นหนึ่งในจำนวนลูกช้างหลายเชือกที่ถูกบังคับและทารุณ โดยการให้เดินขออาหารตามท้องถนนเป็นเวลานาน ๆ บุญเจ็บปวด ไม่มีความสุข รอคอยความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตาที่จะปกป้อง ดูแล ผู้เขียนต้องการให้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์เพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์มิให้ถูกทารุณต่อไป
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 360 ครั้ง