การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสืออาเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ
ชื่อผู้แต่งน.อ.เสริมสกุล โทณะวณัก
สำนักพิมพ์องค์การค้า สกสค.
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า80 หน้า
ราคาปก359 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่นำความรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา โดยการนำข้อมูลด้านต่าง ๆ มาเปรียบเทียบที่ละประเด็นสำคัญ ได้แก่ ด้านการปกครอง การเมือง ประชากร เศรษฐกิจ สินค้านำเข้า-ส่งออก ภูมิประเทศ เขตเวลา วัฒนธรรม ชุดแต่งกายประจำชาติ อาหาร ภาษา สถานที่สำคัญ จุดเด่นและข้อจำกัดของแต่ละประเทศ นำเสนอด้วยภาพกราฟิกและตารางที่สวยงาม เข้าใจง่าย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 333 ครั้ง